450 jaar Burgerweeshuis

“Zoo moog dit weeshuis steeds tot Zutphens eere blijven” In januari 2014 vierde het Burgerweeshuis haar 450ste verjaardag. Daarmee is het Burgerweeshuis één van de oudste stichtingen  die stad Zutphen rijk is.Het feest werd op 25 januari 2014 gevierd in het Hampshire Hotel-’s Gravenhof te Zutphen waar een deel van de historie van het Burgerweeshuis ligt. Aanleiding om burgerweeshuizen te stichten was de erbarmelijk situatie van wezen in die tijd. Vanaf hun achtste levensjaar werden ze bij een baas in de leer gedaan en moesten ze maar zien hoe ze aan hun eten kwamen. Gelukkig veranderde dit in de 16e eeuw. Wezen moesten verdienstelijke burgers worden en omdat te bereiken werden de wezen opgenomen in weeshuizen waar ze werden geschoold. Sinds de oprichting van het Burgerweeshuis is er veel veranderd.  Nu wonen wezen en halfwezen veelal bij familie of bij de achtergebleven ouder. Wat in al die eeuwen niet is veranderd is de steun aan wezen en halfwezen. Ter gelegenheid van het 450-jarig jubileum is er een boek verschenen waarin de geschiedenis van het Burgerweeshuis Zutphen goed wordt weergegeven.

Het eerste exemplaar van het jubileumboek met de titel ‘Zo moog dit Weeshuis steeds tot Zutphens eere blijven’ (*) werd tijdens de feestelijke receptie door de voorzitter van Stichting het Burgerweeshuis, Oege Bosch, overhandigd aan Henk Kamp, destijds minister van economische zaken.

Het eerste exemplaar van het jubileumboek met de titel ‘Zo moog dit Weeshuis steeds tot Zutphens eere blijven’ (*) werd tijdens de feestelijke receptie door de voorzitter van Stichting het Burgerweeshuis, Oege Bosch, overhandigd aan Henk Kamp, destijds minister van economische zaken.

Het jubileumboek is verkrijgbaar bij de Stichting het Burgerweeshuis bwhzutphen@planet.nl.
De prijs bedraagt € 19,95 + € 6,95 verzendkosten.

(*) Regel uit een gedicht voorgedragen door “Zutphensche Weezen aan hunne Heren Provisoren” op 25 augustus 1845. Oorspronkelijke titel: “Zo moog dit Weeshuis steeds tot Zutphens eere bloeyen”.

Het archief (tot 2015) van de Stichting het Burgerweeshuis Zutphen is ondergebracht bij het Regionaal Archief Zutphen.