Aanvragen

Aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van de Stichting Het Burgerweeshuis (ter beoordeling door het bestuur van de stichting). Zie hiervoor: doelstelling.

Aanvragen kunt u indienen door een van onderstaande formulieren in te vullen en samen met de gevraagde bewijsstukken te verzenden naar het e-mailadres bwhzutphen@planet.nl.

Eventueel kunt u uw aanvraag schriftelijk bezorgen bij of verzenden naar:
Stichting het Burgerweeshuis Zutphen,
Noorderhavenstraat 49,
7202 DD Zutphen.

Het bestuur in de jaren 1950: W.N. van Deursen, mevr. A.A.W. Broekhuyzen en
 de heren L.L. Dullaert, P.W. Ornée en H. Lintveld

Het bestuur in de jaren 1950: W.N. van Deursen, mevr. A.A.W. Broekhuyzen en
de heren L.L. Dullaert, P.W. Ornée en H. Lintveld

Besluitvorming Bestuur

Het bestuur van de Stichting  het Burgerweeshuis beoordeelt de aanvragen. Indien gewenst kan door het bestuur meer informatie worden opgevraagd. Het bestuur houdt rekening met het budget dat voor het lopend jaar beschikbaar is. Het besluit van het bestuur van het Burgerweeshuis is onherroepelijk. De aangeleverde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt