Bestuur

Provisoren van Stichting het Burgerweeshuis Zutphen, van links naar rechts: mevr. O.C.A. Sandberg-Vaillant, dhr. A.A.M.L. Wieken, dhr. L. ten Hooven, mevr. Ir. V.Q.M. Huetink-Clifford Kocq van Breugel, dhr. H.A.G Derksen (administrateur), dhr. A.T. Fennema (rentmeester) en dhr. O.W. Bosch,

Het bestuur van het Burgerweeshuis bestaat uit vijf weesmeesters die vanaf de 18e eeuw Provisoren genoemd worden. De bestuursleden/Provisoren zijn onbezoldigd. In dienst van Stichting het Burgerweeshuis zijn een rentmeester en een administrateur.

Sinds 8 februari 2023 bestaat het bestuur uit mevr. V.Q.M. Huetink-Clifford Kocq van Breugel (secretaris), mevr. O.C.A. Sandberg-Vaillant (bestuurslid), de heer M. van Alphen (voorzitter), de heer L. ten Hooven (penningmeester) en de heer A.A.M.L. Wieken (bestuurslid).