Bestuur

Provisoren van Stichting het Burgerweeshuis Zutphen in vergadering bijeen, van links naar rechts: Rentmeester dhr. A.T. Fennema, mevr. O.C.A. Sandberg-Vaillant (bestuurslid), mevr. M. de Bruin-Kip (secretaris), dhr. O.W. Bosch (voorzitter), dhr. L. ten Hooven (penningmeester), dhr. A.A.M.L. Wieken (bestuurslid)

Het bestuur van het Burgerweeshuis bestaat uit vijf weesmeesters die vanaf de 18e eeuw Provisoren genoemd worden. De bestuursleden/Provisoren zijn onbezoldigd. In dienst van Stichting het Burgerweeshuis zijn een rentmeester en een administrateur.

Per 1 januari 2021 is mevrouw Ir. V.Q.M. Huetink-Clifford Kocq van Breugel uit Bronkhorst toegetreden tot het bestuur van de Stichting. Mevrouw Huetink volgt mevrouw M. de Bruin-Kip op, die na 40 jaar het bestuur verlaat.
Bovenstaande foto is van voor 2021.