Doelstelling

Weesmeisje en weesjongen te zien in het Stedelijk Museum Zutphen

Stichting het Burgerweeshuis  Zutphen heeft als hoofddoel:
– Het verlenen van geldelijk bijdragen in de kosten van verzorging, opvoeding en onderricht van wezen en halfwezen in de gemeente Zutphen of aanliggende gemeenten;
– Daarnaast heeft de stichting ten doel het verlenen van hulp in elke vorm aan Zutphense of uit de gemeente Zutphen afkomstige jongeren, ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn;
– Ook kunnen bijdragen worden verleend aan organisaties en stichtingen in binnen- en buitenland die aantoonbaar over onvoldoende eigen financiële middelen beschikken. Deze dienen een zelfde doel na te streven als het Burgerweeshuis.

Tot het doel van de stichting behoort niet de leniging van behoeften, waarin krachtens enige wettelijke bepaling door de overheid, of door een instelling belast met een publieke taak, dient te worden voorzien.